Hakkımızda

Hakkımızda

Karasu Doğalgaz Firması Yasalara ve iş güvenliği kurallarına uymayı şirket kültürü haline getirerek, müşteri beklentilerini karşılarken, bayi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedef edindik. İlk kurulduğumuz günden bugüne bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan vermekteyiz. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.Karasu Doğalgaz Firması
Müşteri Bağlılığını ve sadakati Sağlamak: Ürün ve hizmetlerin sunulmasında müşteri memnuniyetini tam sağlayarak, güzel dostlukların kurulması ve geliştirilmesi önceliğimizdir. Müşterileri memnuniyeti hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çünkü günümüz rekabet dünyasında müşteriler, tedarikçiler seçim hakkına sahip olduklarını ve istedikleri zaman değiştirebileceklerini biliyorlar.Karasu Doğalgaz Firması
Yeni müşteri kazanmanın reklam maliyeti, satış ve satış sonrası destek faktörü de düşünüldüğünde, tutulan her bir müşterinin, yeni veya potansiyel bir müşteriye göre çok daha az maliyetli olduğunu söyleyebiliriz Karasu Doğalgaz Firması
Müşteri bağlılığı ile ilgili tanımlarda belli bir mal ve hizmeti tekrar tekrar satın alma ve belirli davranışları, gönüllü ve istekli bir şekilde tekrarlama eğilimini biliyoruz, tekrarlanan satın alma davranışının tam olarak müşteri bağlılığı demek olmadığı da bir gerçektir. satın alma eğilimi, arzusu, davranışı göstermesi ve işletmeye karşı olumlu bir tutum içinde bulunması için müşterinin sadakatle bağlanmasının sonucu da olabilir. Karasu Doğalgaz Firması Müşteri bağlılığını hissettiğimiz anda müşteri bağlılığı gerçekleşmiş olur. Ancak bunu sürdürülebilir kılmak gereklidir. Müşteri bağlılığının önemi, yeni müşteriler elde etme maliyetinin ,eldeki müşterileri tutma maliyetinden yüksek olması, bağlı müşterilerin daha fazla harcama yapma eğiliminde olması, müşteri bağlılığı sağlandığında rakip işletmelerin bu pazara girmesini zorlaştırması ve dolayısıyla işletmenin karlılığını artırarak, işletmenin devamlılığı sağlanır. Bu nedenle işletmeler de, müşteri bağlılığının sağlanması daha fazla önem arz eder. Bunun yanında çevremizdeki sosyal sorumluluk projelerinde rol alarak hizmet vermeye devam edeceğiz, şirketimiz sosyal sorumluluk projelerine değer verir, kültürler arası dayanışma sağlar. Karasu Doğalgaz Firması
Büyüme hedeflerimiz : Dostluklarla gelişen müşteri ağımızın, güçlü bağlarımız sayesinde daha da güçlenerek, yeni pazarlar keşfederek, mevcut iş alanlarında da yeni ürünler geliştirerek, yatay ve organik büyüme sağlamaktır.Telefon
WhatsApp